loader image

TRASEE

”Alsórét” – drumeție destinată familiei, grad de dificultate scăzut, aproximativ 6 km lungime

Trasee cu un grad de dificultate scăzut

În vreme favorabilă, traseul oferă condiții de teren foarte bune, chiar și pentru familii cu copii. Dacă aveți șansa ca drumurile agricole și forestiere să fie nestricate de tractoarele care circulă în condiții de ploaie, traseul este practicabil pentru oricine. Zona propusă este rar traversată de turme de oi, astfel se pot bucura de o escapadă în natură și cei cu teamă de câini. Pe vremea când se practica agricultura și gospodărirea tradițională țărănească, tărâmul dintre Niraj și Vețca, versanții și podișurile micilor văi adiacente erau folosite ca pășuni, fânețe și pajiști, iar arareori, terenurile dintre habitațiile naturale umede au fost și ele cultivate.

Merită văzut/descoperit: Urme ale agriculturii tradiționale respectuoase față de natură, floră și faună.

Traseul poate include teritoriul Natura2000, arie protejată în care trăiesc 40 de specii de păsări protejate, din care 9 sunt specii periclitate la nivel european: acvila țipătoare mică, viesparul, barza neagră, huhurezul mare, cristelul de câmp, caprimulgul, ciocănitoarea de stejar, sfrânciocul roșiatic, ciocârlia de pădure, șoimul de iarnă.

”Bánya” – grad de dificultate ușor spre moderat, aproximativ 8 km lungime

Trasee cu un grad de dificultate scăzut

Pornim din Vălenii în direcția nord-vest. Cărarea de odinioară, astăzi servind ca drum agricol, leagă localitățile Vălenii și Gruișor. Odată ajunși la pădurea Bánya din imediata vecinătate a satului, avem o priveliște superbă asupra localității, în prim plan înălțându-se biserica medievală reformată, iar sub aceasta, cuvios, așezându-se casele și gospodăriile. Abia am pierdut din vedere conturul așezămintelor din Văleni că și începem coborâșul spre satul învecinat.

Merită văzut/descoperit: biserica medievală reformată – clădire patrimoniu – din Vălenii, priveliștea de pe înălțimile dealului din vecinătatea satului, biserica reformată din Gruișor, biserica reformată din Corbești, peisajul tradițional rural, stână.

”Coasta Corbești” – grad de dificultate moderat, aproximativ 10 km lungime

Traseu cu dificultate moderată

Pe majoritatea traseului propus veți circula pe drumuri agricole, care șerpuiesc lângă margine de păduri, culturi agricole sau pășuni. Traseul poate constitui o completare sau continuare a traseului anterior (Bánya), cu o ocolire de grad de dificultate mediu, prin care se include trecerea pe lângă câteva stâne, puncte panoramă sau livezi lăsate în paragină, la margine de sat. Urmează o vedere panoramică asupra satului Corbești, așezare odinioară cu locuitori înstăriți, azi cătun măcinat de trecerea timpului. Merită să poposim și să observăm în tăcere cum natura își reintră în drepturi, recucerind pământuri cândva fertile, clădiri și gospodării.

Merită văzut/descoperit: stâna, punct panoramă, cimitirul vechi, peisajul rural remodelat de natură (livezi în paragină), biserica reformată din Corbești, biserica reformată din Gruișor.

”Büdös kút” – pentru turiști perseverenți aproximativ 12 km lungime

Traseu cu aventuri

Traseu cu grad de dificultate ridicat

Traseu recomandat turiștilor cărora le plac provocările, distanțele mai mari sau suișurile mai abrupte, celor care nu dau îndărăt în fața dulăilor de pe lângă turme și cărora nu le e teamă să dea nasul cu Moș Martin. Părăsim localitatea în direcția sud-vest și vom ținti regiunea învecinată a Văii Târnavei Mici. Vom lăsa în urmă moara veche, însă funcțională și azi (merită de vizitat!), apoi o vom lua spre colțuri de natură particulare precum ”Büdös kút” sau ”Két árok”, departe de freamătul vieții moderne, unde însă nu este rară prezența unor prădători mari (urs, lup, râs). Vom descoperi poieni și izvoare de o frumusețe de basm, unde căutătorii de ciuperci experimentați vor poposi cu drag. În colțul cel mai sudic al teritoriului se află o porțiune de hotar denumită ”Kopac”, pe care se întinde o pajiște vastă. Odată ajunși pe vârful dealului, se întrezărește Valea Târnavei Mici.

Merită văzut/descoperit: moara tradițională a satului, stâne, poieni, izvoare, panorama Văii Nirajului și a Târnavei Mici, păstoritul tradițional.

Traseul Bekecs – parcurs lung, aproximativ 65 km

Traseu cu aventuri

Traseu cu grad de dificultate ridicat

Traseu recomandat cicliștilor vânjoși. Calea de acces cea mai des folosită pentru a ajunge la această destinație este șoseaua publică, iar optând pentru bicicleta electrică ne va ușura sarcina de a ne atinge obiectivul. Urmând în amonte cursul râului Niraj vom avea prilejul să descoperim regiunea Văii Nirajului aproape în întregime, trecând prin centre de comună și prin centrul unicului oraș al microregiunii, Miercurea Nirajului. La poalele muntelui vom ajunge să trecem și prin satele ascunse între văile secundare ale Nirajului: Mărculeni, Bâra, Cându, Șilea Nirajului, localități cu un patrimoniu arhitectural rural încă aproape intact.

Merită văzut/descoperit: comune în curs de transformare, atinse de valul de urbanizare, peisajul arhitectural rural tradițional, aria naturală protejată Bekecs, capela de pe vârful Bekecs.

Aria naturală protejată Bekecs – ROSCI0297

Aria naturală protejată Dealurile Târnavei Mici – Bekecs acoperă o mare parte din teritoriul ROSPA0028, a cărui suprafață totală este 37082 hectare, 87% fiind situat în Județul Mureș iar 13% în Județul Harghita. Teritoriul a fost declarat protejat în primul rând luând în considerare prezența unei populații numeroase de prădători mari precum ursul, lupul și râsul, însă s-a semnalat și prezența pe teritoriu a vidrei (Lutra lutra). Printre speciile protejate mai amintim patru specii de lilieci – liliacul comun, liliacul comun mic, liliacul mic cu potcoavă, liliacul cârn –, două specii de amfibieni – tritonul comun transilvănean și izvorașul cu burta galbenă – respectiv mai multe specii de pești: mreana vânătă, boarța, câra aurie. Pe teritoriu este prezent și rădașca, specie din ce în ce mai rară.